Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky“), které stanoví vaše práva a povinnosti při využívání únikové místnosti. Za to se považuje odehrání únikové hry ve sjednaný čas na stanovené provozovně a v předem dohodnutém počtu osob.

1.2 Provozovatelem únikové místnosti je Martin Semecký se sídlem Dvořákova 195, 50351 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 86963643, zapsáno magistrátem města Hradec Králové (dále jen “Provozovatel“).

1.3 Obchodní podmínky jsou platné v případě, že nebyly dohodnuty mezi Vámi a provozovatelem jiné podmínky.

2. Zpracování osobních údajů

2.1 Veškeré osobní údaje o účastnících únikové hry jsou zabezpečeny a uloženy v datových archivech Provozovatele.

2.2 Veškeré osobní údaje může Provozovatel použít pouze pro vlastní potřebu v souvislosti s únikovou hrou.

2.3 Veškeré osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám.

3. Obecná pravidla

3.1 Odesláním rezervačního formuláře, popřípadě emailové nebo telefonické objednávky souhlasí objednavatel se zpracováním osobních dat, pro účel vytvoření rezervace.

3.2 Na hru je potřeba se dostavit alespoň 5 – 10 minut před objednaným termínem,  abychom si ke hře stihli povědět pár věcí. Hra začíná ve sjednaný čas rezervace. Vzhledem k ostatním rezervacím budou mít hráči v případě pozdního příchodu o to méně času na hru.

3.3 Hra není nijak omezená věkem. Pouze doporučujeme účast na hře osobám starším 12ti let z důvodu obtížnosti a náročnosti některých z úkolů. Doporučujeme, aby alespoň jedna osoba v týmu byla starší 18ti let.

3.4 Pokud se účastníci rozhodnou svévolně hru předčasně ukončít, nemají nárok na vrácení peněz.

3.5 Veškeré vybavení místnosti je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo ničit. Stejně tak odnášet jakékoliv rekvizity z únikové místnosti. V případě porušení tohoto pravidla může provozovatel požadovat po účastníkovi náhradu škody na majetku.

4. Bezpečnostní pravidla

4.1 Nezbytnou součástí únikové hry je dodržování veškerých bezpečnostních pravidel všemi účastníky, kteří se hry účastní na základě předchozí rezervace (dále jen “Účastník“). Účastník souhlasí s tím, že v případě nedodržování pravidel může být vyloučen z prostorů, kde se úniková místnost nachází bez nároku na vrácení peněz.

4.2 Odesláním rezervačního formuláře, popřípadě emailové nebo telefonické objednávky potvrzuje objednavatel, že do do hry vstupuje s ostatními účastníky na vlastní nebezpečí.

4.3 Únikové východy v místnosti jsou označeny příslušným označením.

4.4 Části místnosti, které se hry netýkají jsou označeny příslušným symbolem.

4.5 Veškeré prostory jsou monitorovány kamerovým systémem z důvodu bezpečnosti, ale také pro využití obsluhy v případě napomáhání při samotné hře.

4.6 V případě nouze, zdravotních nebo jiných obtížích je po celý průběh hry k dispozici obsuha, která sleduje bezpečnost všech účastníků hry prostřednictvím bezpečnostních kamer.

4.7 Hru nedoporučujeme lidem trpícím klaustrofobií, epilepsií, srdečními potížemi, či jinými zdravotními obtížemi. V případě, že by některý z účastníků trpěl obdobným onemocněním, měl by tuto skutečnost oznámit obsluze a zvážit s ohledem na svůj zdravotní stav svoji účast na únikové hře.

4.8 Je zakázáno samovolné otevírání oken.

4.9 V únikové místnosti je přísný zákaz kouření, popřípadě požívání jiných návykových látek.

4.10 V případě nevhodného chování, popřípadě viditelné intoxikace návykovými látkami vás obsluha nepustí do prostor únikové hry.

4.11 Do místnosti je přísně zakázáno vnášet jakékoliv nebezpečné předměty nebo zbraně.

4.12 Je přísně zakázáno používat zapalovače, sirky a jiné předměty, které by mohly způsobit požár.

5.  Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů

5.1 V místnosti je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie popřípadě videozáznamy pod pokutou 5.000 Kč a okamžitým úkončením hry bez nároku na vrácení peněz.

5.2 V případě zájmu o společnou fotografii vás vyfotí obsluha po ukončení hry, kterou následně umístí na náš profil na sociálních sítích. Tím také hráči souhlasí s uveřejněním fotografie.

5.3 Je přísně zakázáno šíření jakýchkoliv informací, které souvisejí s obsahem a řešením únikové hry, aby si mohli i ostatní zájemci hru užít a vychutnat.

6. Rezervace

6.1 Rezervaci je možno provést prostřednictvím internetové rezervace na našich webových stránkách www.unikovkapardubice.cz/rezervace, nebo telefonicky.

6.2 Návštěva bez předchozí rezervace není možná.

6.3 V případě, že se nemohou objednavatelé hry zúčasnit, je potřeba, aby ji zavčas stornovali telefonicky na tel. čísle 702 126 349, nebo emailem na info@unikovkapardubice.cz. Nejpozději 12 hodin před plánovaným začátkem hry. V opačném případě bude objednateli účtován storno poplatek ve výši 100% ceny hry.

6.4 Provozovatel má právo zrušit jakoukoliv rezervaci. Pokud bylo vstupné předem uhrazeno převodem, vzniká objednavateli hry nárok na vrácení peněz v plné výši.

7. Dárkové poukazy (vouchery)

7.1 Dárkové poukazy vystavuje a prodává Provozovatel v podobě poukázky na únikovou hru.

7.2 Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců ode dne vystavení, pokud není předem určeno jinak a nelze platnost poukazu prodloužit a to ani v případě zásahu vyšší moci (např. z důvodu živelných pohrom, pandemií atp.)

7.3 V případě, že se nedostavíte na Vámi zvolený termín únikové hry a nebude rezervace zrušena nejpozději 24 hodin předem, dárkový poukaz propadá bez možnosti využití poukazu v náhradním termínu.

7.4 Dárkové poukazy nelze kombinovat s ostatními slevami nebo akcemi.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 V případě, že práva a povinnosti nejsou výslovně upravené v těchto obchodních podmínkách, budou se řídit občanským zákoníkem.

8.2 Výše popsané obchodní podmínky jsou v platnosti ode dne 27.2.2022.

¨

.