POSEDLÁ

Vy a vaši přátelé jste vždy byli fascinováni děsivými příběhy kolem starého opuštěného domu na okraji města. Legenda vypráví, že dům byl kdysi domovem jeptišky jménem sestra Agnes, která žila odloučený život zasvěcený modlitbě a samotě. Jedné osudné noci záhadně beze stopy zmizela a zanechala za sebou znepokojivou auru, která straší v rozkládajících se zdech.

Jednoho bouřlivého večera, poháněni směsí zvědavosti a odvahy, se vy a vaši přátelé rozhodnete prozkoumat opuštěný dům. Když vejdete dovnitř, vrzající podlaha pod nohama odráží šepot minulosti. Vzduch je plný energie z jiného světa a okna rachotí při každém poryvu větru.

Najednou se za vámi zabouchnou dveře a vaši skupinu uvězní uvnitř. Prázdnými sály se ozývá tajemný hlas, který odhaluje, že duch sestry Agnes je neklidný a hledá vykoupení. Abyste unikli, musíte odhalit tajemství jejího zmizení a pomoci jí najít mír.

Místnosti jsou plné záhadných symbolů a pozůstatků života jeptišky. Jak postupujete, setkáváte se s nadpřirozenými jevy – objekty, které se samy pohybují, blikající světla a strašidelná zjevení. Hodiny tikají a vy musíte spolupracovat na vyřešení hádanek, rozluštění vodítek a odhalení pravdy za mizejícím činem sestry Agnes.

Každá vyřešená hádanka vás přiblíží k jádru záhady a odhalí více o minulosti sestry Agnes a událostech, které vedly k jejímu zmizení. Cestou se musíte postavit svým strachům a rozluštit spojení mezi nadpřirozenými jevy a opuštěným domem.

Jak se ponoříte hlouběji, paranormální aktivita zesílí. Šepot je stále hlasitější a atmosféra je čím dál znepokojivější. Dokážete vy a vaši přátelé udržet klid a vyřešit poslední hádanku, abyste osvobodili ducha sestry Agnes a unikli ze strašidelného domu, než bude příliš pozdě?

Hodiny odbíjejí půlnoc a zdá se, že dům ožívá éterickou energií. Poslední dílek skládačky zapadne na své místo a dveře se pomalu otevírají. Vykročíš do chladné noci a zanecháš za sebou tajemný šepot zapomenuté jeptišky, nyní v míru.

PEVNOST OTCE FURY

Vracíte se v čase zpět na konec 19. století. Jste zajati v pevnosti, která slouží jako věznice. Pevnost je postavena mezi ostrovy, takže skoro není možné se z ní někdy dostat na pevninu. Nacházíte se v cele a je jen na Vás, zda budete chytřejší a všímavější než ostatní spoluvězni. Zatím se nikomu nepovedlo nastražené překážky a hádanky zdolat. Za 75 minut odplouvá od pevniny loď a Vy tak máte poslední šanci na záchranu. Povede se Vám obelstít hlídku a vysvobodit se? Zvládnete odhalit veškeré tajné šifry a úkoly, které Vám otevřou hlavní bránu za svobodou? Přijďte se s kamarády nebo třeba i kolegy přesvědčit o tom, zda zrovna Váš tým bude tak rychlý a stihne svoji poslední záchrannou loď.
Tato úniková hra Vás bude rozhodně bavit a budete na ni dlouho vzpomínat.